Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №323 комбінованого типу" Дніпровської міської ради

   

Річний звіт про діяльність закладу освіти

           ЗВІТ

           Завідувача КЗО «ДНЗ (ясла - садок) № 323 КТ»

           Дніпровської міської ради

          Жарої  Тетяни Михайлівни

                                                                                                    

 09.06. 2017р.

 

      Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю»

 

Мета:      Подальше утвердження відкритої і демократичної державно –громадської системи управління навчальним закладом, поєднання

державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й

 виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики

 управлінської діяльності завідувача.

 

Завдання звітування:

1.     Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2.     Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

    

   Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 323 комбінованого типу розташований за адресою:

 м. Дніпро 49080, вул. Шолохова, 41, розрахований на 14 груп.

  ДНЗ № 323 функціонує з 1987 р.

На 09.06.2017 працює 73 працівника, 36 з них педагогічні працівники, 37 осіб – обслуговуючий та технічний персонал.

 

Освітній рівень педагогів:

-          завідувач - вища педагогічна освіта

-          вихователь – методист - вища педагогічна освіта

-          музичні керівники – 2 - середня спеціальна освіта

-          вихователі – 23 з них : 5 – мають вищю педагогічну освіту

                                        3 – вищу не педагогічну освіту

                                        15 – середню спеціальну освіту

-         вчителі – логопеди – 3 - вища спеціальна освіта

-         вчителі -  дефектологи – 3 - вища спеціальна освіта

-         керівник гуртка – 2- вища спеціальна освіта

    На даний час в дошкільному закладі функціонує 13 груп раннього та дошкільного віку:

-    групи раннього віку (3-й рік життя) – 3

-    садові групи – 7

-    спеціалізовані групи ППР – 3

Групи комплектуються за віковими ознаками. Відвідує заклад 325 дітей дошкільного віку. Спеціалізовані групи  формуються на підставі витягів ОПМПК.

 

 

Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Діти в дошкільному навчальному закладі перебувають за наступним режимом роботи груп:   - 700 - 1730,    1730 – 1800 чергова група.

        Площа земельної ділянки складає 0,9395 га. Вся територія та приміщення ДНЗ відповідають санітарно – гігієнічним нормам та знаходиться під охороною.

 

Організація методичної роботи та організація навчально – виховного процесу в ДНЗ здійснювалася :

 

Відповідно до ст. 22 Закону України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. № 2628-ІІІ, листа Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України "Щодо  організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році" від 16.06.2016р. № 1/9-315, Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом МОН України від 16.06.2015р. № 641, листа Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України "Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах " від 25.07.2016 № 1/-396, листа Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України " Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах" від 02.09.2016 № 1/9-456, листа Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України " Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах" від 02.09.2016 № 1/9-454, листа Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України " Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей по ознайомленню дітей з народними традиціями, обрядами та святами" від 20.10.2016 № 1/9-561, за чинними програмами: "Дитина в дошкільні роки", програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт", частково використовували додаткові програми: "Українське дошкілля», «Я у Світі», та методичні посібники.

        Пріоритетним напрямком діяльності дошкільного закладу було спрямування освітньої роботи на реалізацію завдань Базового компонента дошкільної освіти як Державного стандарту дошкільної освіти. В дошкільному навчальному закладі створено комфортне і безпечне розвивальне середовище, яке сприяло успішному виконанню пріоритетних завдань освітньо-виховного плану ДНЗ у 2016-2017 навчальному році. Варіативна частина Базового компонента дошкільної освіти реалізовувалася через роботу гуртків з англійської мови, хореографії, ознайомлення дошкільників з грою в шахи.

 

       Нормативно-правовим підґрунтям роботи педагогічного колективу є:

- Конституція України,

- Закон України «Про освіту»,

- Закон України «Про дошкільну освіту»,

- Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної,середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально- виховного процесу»,

- Закон України «Про охорону дитинства»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Закон України «Про охорону праці»,

- Закон України «Про цивільну оборону»,

- Закон України «Про дорожній рух»,

Закон України «Про відпустки»,

- Закон України «Про мови»,

- Базовий компонент дошкільної освіти ( нова редакція )

- Комплексна освітня програма розвитку дитини дошкільного віку "Дитина в дошкільні роки»,

- Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3-х до 7 років "Віконечко"

- Програмно-методичний комплекс "Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення "

- Програмно-методичний комплекс "Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення"

- Базова програма розвитку дітей старшого дошкільного віку«Впевнений старт»,

-  Методичний посібник "Соціальний розвиток дитини"

      - Методичний посібник "Підготовка до школи дітей із ЗПР"

      - А також, відповідно власного Статуту  та річного плану роботи.

      Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізовується парціальними освітніми програмами:

-         Програма з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3до 6 років "Про себе треба знати, про себе треба дбати"

-         Програма для дітей старшого дошкільного віку "Англійська мова для дітей дошкільного віку".

-         Програма та навчально-методичне забезпечення хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 років "Дитяча хореографія"

    Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

  Діяльність закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

   Особливий акцент в плануванні та організації освітнього процесу було зроблено на диференціації, індивідуалізації навчально-виховної роботи, щоб забезпечити умови для особистого зростання, продовжувати роботу з формування громадянсько – патріотичних рис особистості кожної дитини дошкільного віку.

    Протягом 2016 – 2017 навчального року педагогічний колектив ДНЗ працював над такими пріоритетними завданнями:

1.     Поглиблювати освітньо-виховну роботу з формування патріотичного світогляду у дітей дошкільного віку засобами музейної педагогіки.

2.     Впроваджувати інтерактивні методи розвитку комунікативно – мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку.

        3. Продовжувати створювати умови для успішного формування досвіду соціальної поведінки дітей з порушенням психологічного розвитку в дошкільному  навчальному закладі  

      Вихователі будували свою роботу з урахуванням поставлених на рік пріоритетних завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

     З огляду на актуальність проблеми патріотичного виховання, протягом навчального року особливу увагу було приділено зростанню патріотично налаштованої  особистості: навчали любити батьків, рідну домівку, своє місто, свою країну, поважати національні цінності, традиції та звичаї українського народу, толерантно ставитися до людей інших національностей. В усіх вікових групах було оновлено та доповнено цікавими практичними матеріалами національні куточки, в кімнаті-музеї українського побуту, де проводяться заняття з народознавства, фольклорні свята, міні-екскурсії, оформлено нові виставки української кераміки, петриківського розпису, народних іграшок, предметів ужитку. Всі діти, починаючи з раннього віку, навчаються елементам петриківського розпису, грають в народні ігри. В ознайомлені дошкільників з визначними місцями нашої Батьківщини, заповідними та природними зонами України було підготовлено відео та фотоматеріали для проведення віртуальних відеоподорожей з використанням інтернетресурсів, мультимедійної техніки.

       Педагогічний колектив дошкільного закладу працював у тісній взаємодії з родинами вихованців: готували консультації, поради та рекомендації для батьків, організовували спільні свята та розваги: "Українці сили ні в кого не просили", "Святий Миколаю, ми тебе чекали!", " Масляна йде, Весну веде", "Мандрівка у літо", залучали батьків до участі у фотовиставках : " Літні пригоди малюків в дитячому садку", " З Любов'ю в серці", "Подорож у світ дитинства", у виставках спільних творчих робіт: " Осінні фантазії", " Гарбузова родина", " Сюрпризи матінки Зими", " Маму вітають усі малюки", "Розмалюю писанку, розмалюю", " Абетка безпеки", " Увесь світ у моїх долонях".

      Значних позитивних результатів досягнуто із питання формування у дошкільників комунікативної мовленнєвої компетентності. Цьому сприяло створене в усіх групах мовленнєве розвивальне середовище, активне використання різноманітних методик в навчанні дітей спілкуванню в колективі однолітків, уміння вести діалог, а за необхідності – звернутися до дорослого. З дітьми старшого дошкільного віку було продовжено роботу по формуванню навичок мовленнєвої взаємодії як необхідної складової самореалізації дитини.      

     В навчанні дітей раннього та молодшого дошкільного віку використовували багато ігор та вправ для розвитку дрібної моторики рук, в цих групах було оновлено куточки із сенсомоторного розвитку, зони для ігор з піском і водою, доповнено куточки ряження.

       Серед груп дошкільного віку було проведено конкурс на краще оформлення творчих та сюжетно – рольових ігор,  серед груп дітей раннього віку було проведено конкурс посібників з розвитку дрібної моторики сенсорних еталонів " Книжка – малятко", конкурс на найбільш креативний підхід до оформлення та обладнання ігрових майданчиків.

Оновлення змісту методичної роботи дало змогу створити інформаційний простір, де кожен педагог зміг самостійно набувати знань і навичок, які сприяли підвищенню його фахової майстерності та удосконаленню ІКТ  компетентності.

Протягом навчального року педагогічний колектив дошкільного закладу творчо працював над ІІ – організаційно-моделюючим – етапом обласної науково-методичної проблеми (проекту) "Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства". Робота творчої групи педагогічних працівників була спрямована на розробку моделі освітнього соціалізую чого простору.

      Надавалась консультативна методична підтримка педагогів з метою підвищення інформаційної компетентності, було оновлено та доповнено електронний каталог дидактичних та методичних матеріалів з використання ІКТ у роботі дошкільного закладу. Особливий акцент в минулому навчальному році було зроблено на активізацію  інтернет спілкування з родинами вихованців. Для забезпечення батьків оперативною інформацією про діяльність дошкільного закладу  сторінки сайту постійно оновлювалися, доповнювалися новинами, фоторепортажами.

      Головною метою корекційно-відновлювальної роботи в групах з дітьми з порушенням психологічного розвитку було створення оптимальних умов для ампліфікації емоційно-вольового, пізнавального, фізичного, інтелектуального розвитку, позитивних якостей кожної дитини.

       В спеціалізованих групах для дітей з порушенням психологічного розвитку створено єдиний корекційно-розвивальний простір, який включає куточки з сенсомоторного розвитку, різноманітні конструктори та будівельний матріал, куточки усамітнення, релаксації, куточки для розгортання творчих, театралізованих та сюжетно-рольових ігор. Для підтримання пізнавальної активності, інтересу до навколишнього світу в групах для дітей з ППР обладнано та постійно доповнюються пошуково-дослідні куточки. Для індивідуальної роботи по завданню вчителя-логопеда в кожній спеціалізованій групі оновлено логопедичні куточки.

      Було встановлено тісну взаємодію з Навчально-реабілітаційним центром №9. Протягом навчального року фахівцями НРЦ було надано необхідні консультації дітям з порушенням психологічного розвитку, залучено родини дітей з особливими потребами до участі у спільних відкритих заходах.

      Чітка взаємодія усіх фахівців, педагогічного колективу дошкільного навчального закладу та використання сучасних, ефективних форм роботи з дітьми з ППР дозволили всебічно підготувати дошкільників, які мають вади в розвитку, до навчання в школі.

       Аналіз результатів діагностичного обстеження дітей – випускників спеціалізованих груп, показав: з 17 дітей 12% - мають високий рівень, 76% - достатній рівень, 12% - середній рівень, 0% - низький рівень шкільної зрілості. Всі  діти з порушенням психологічного розвитку прийняті до перших класів загальноосвітніх шкіл.

      Аналіз діагностичного обстеження дітей 6-го р.ж. (загальна кількість -56 дітей) довів, що дошкільники підготовлені до навчання в школі на достатньому рівні:  20% - мають високий рівень, 57% - достатній рівень, 23% - середній рівень шкільної зрілості від загальної кількості випускників.                 

 

Вжиті завідувачем заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку.

 

        Для успішного формування готовності старших дошкільників до навчання в школі в освітній роботі використовувалися елементи програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт", що дозволило не тільки дати дітям необхідний об’єм знань, але й сформувати у них позитивну мотивацію до шкільного навчання.

   Згідно з річним планом роботи ДНЗ № 323 педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-річних дітей, неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. Так станом на кінець 2016–2017 навчального року всього дітей 5-ти річного віку по мікрорайону – 44, із них відвідують ДНЗ №323– 33 дитини та 11 дітей ДНЗ № 21.           

  

    Вжиті завідувачем заходи щодо впровадження інноваційних  педагогічних технологій у навчальний процес.

 

 

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно – педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких – особистість дитини з її

потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом.

Особливий акцент в плануванні та організації методичної роботи як важливої складової підвищення і вдосконалення фахової освіти, кваліфікації та професійної  майстерності  педагогічних  працівників  було  зроблено на сприяння розвиткові інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі, використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання, інноваційних педагогічних технологій, раціональне поєднання новітніх засобів навчання з традиційними .

Вагому частку форм методичної роботи складали інтерактивні методи: тренінги, майстер-класи, дискусії,  ігрові заняття-практикуми, елементи  ділових ігор. Використання мультимедійного комплексу, можливостей інтернету в сфері освітніх послуг дало можливість висвітлювати та вивчати інноваційні педагогічні технології, сучасні методичні форми і методи роботи з вихователями. Цікаво та результативно проходили педагогічні ради, семінари-практикуми та ін.

       В роботі з дітьми впроваджувалося інноваційні технологій – ТВРЗ, казкотерапії.

      В роботі з дітьми з ППР використовували інноваційні методи: метод пісочної казкотерапії, що дозволило стабілізувати психоемоційний стан дітей, розвивати дрібну моторику, соціально зорієнтувати їх  та надати вміння примінити “пісочний”

досвід в реальному житті; заняття з логоритміки, роботу з логічними блоками Дьєнеша, паличками Кюїзенера, методичним посібником Созонової та ін.

       На заняттях з фізкультури використовується елементи "Сухого плавання", після денного сну – «Гімнастика пробудження».

      Використання в роботі інноваційних педагогічних технологій, інтерактивних методів дозволило сформувати у дітей дошкільного віку активно-пізнавальне ставлення до навколишнього світу, навички самостійної пізнавальної діяльності.

     Протягом 2016-2017 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання, школу ефективного педагогічного досвіду, майстер-класи.

 

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.

    Для розвитку та реалізації  творчих здібностей дошкільників у вільний від занять час в дошкільному закладі проводиться гурткова робота.

   Працює гурток англійської мови (за рахунок штатної посади) для дітей середніх, старших та спеціалізованих груп.

   Працює гурток хореографії (за рахунок штатної посади) для дітей середніх, старших груп.

    Дітей старшого дошкільного віку знайомили з грою в шахи.

 

  Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу.

 

Залучення додаткових джерел фінансування.

 

    Значна увага у розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

    Батьки, батьківський комітет надають благодійну допомогу. Прийом благодійних внесків від фізичних осіб здійснюється на добровільній основі (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 № 1222 (із змінами) "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування") з обов'язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку, про що свідчать акти оприходування матеріальних цінностей.

  Протягом навчального року завдяки активній діяльності батьківського комітету закладу та батьків, матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась, а саме:

-   Замінено 43 м труб холодного водопостачання в підвалі дошкільного закладу.

-  Виконано ремонт 30 м2 покрівлі.

-  Виконано часткове фарбування фасаду.

- Придбано меблі для дітей в групи (столи, стелажі, стільці, ігрові меблі, шафи,  

   шафи для роздягання), іграшки.

-  Придбано м’який інвентар (покривала, гардини, рушники, спецодяг, килими).

-  Виконано підписку періодичних методичних видань.

- Ремонтувалося технологічне обладнання на харчоблоці та  пральні.

     - Виконано фарбування огорожі, ігрового обладнання на майданчиках.

     - Виконані ремонтні роботи в групах № 5,7 (заміна леноліуму).

     - Встановлено енергозберігаючі лампи на коридорах, підсобних приміщеннях,      кабінетах, групах.  

-    Велися сантехнічні роботи по частковій заміні труб каналізації та опалення в     групах № 2,12, на харчоблоці.

  -  Виконано чистку водонагрівачів в усіх групах (12 штук).

       Протягом    року    на  баланс   централізованої   бухгалтерії    районного   відділу освіти та бухгалтерії департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради навчальних закладів Амур-Нижньодніпровського району приймалось чимало матеріалів та матеріальних цінностей від батьків, про що свідчать акти оприходування цих цінностей.

     Інформація    про   заходи   спрямовані   на   зміцнення матеріально технічної бази за благодійні кошти розміщуються кожні два місяці у інформаційному куточку для батьків та на сайті дошкільного закладу.

      Кількість витрачених  батьківських  та  спонсорських  коштів  з  січня  по травень 2017 року склала близько 76 тисяч  гривен.

       Розроблено план заходів щодо підготовки  ДНЗ до нового 2017 - 2018 навчального року та опалювального сезону, які включають в себе поточні   ремонти   груп,  кабінетів,  промивку системи опалення , ревізію запорної арматури, повірку монометрів на рамці опалення, вимірювання опору ізоляції і заземлення електромережі та устаткування, дезінсекцію підвалу.

  Будуть виконані заходи з протипожежної безпеки:

-         діагностування та випробування пожежних кран-комплектів (8 шт);

-         перезарядка та технічне обслуговування вогнегасників ( 17 шт.).

    З метою дотримання санітарно-гігієнічних вимог та збереження здоров'я дітей в центрі лабораторних досліджень були зроблені аналізи проб води, дослідження піску, заміри освітлення та мікроклімату у групах, гігієнічне навчання працівників.

 

Вжиті заходи щодо забезпечення ДНЗ № 323 кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільністю їх розстановки.

 

     В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Забезпечення кадрами дошкільного закладу на теперішній час не є проблемою.

    Педагоги постійно підвищують свою професійну компетентність та збагачують запас знань шляхом самоосвіти, участі в районних та міських методичних об’єднаннях, творчих групах, школах передового досвіду. 

В 2017 році атестацію пройшли: вчитель –дефектолог Жежеленко Н.В (на відповідність раніше присвоєним: кваліфікаційній категорії "Спеціаліст вищої категорії" та педагогічного звання "Старший вчитель"), вчитель –логопед Горбань Г.М. (на встановлення кваліфікаційної категорії "Спеціаліст першої категорії" ) вихователі Юрханова К.Г., Станілевич О.О. (на відповідність раніше встановленому 9 тарифному  розряду), вихователь Редько Н.Г. (на встановлення 9 тарифного  розряду)

Курсову перепідготовку успішно пройшли і захистили свої курсові роботи  педагоги: Юрханова К.Г, Редько Н.Г, Станілевич О.О., Дегтярь В.С., Бала Г.М., Темченко Л.О.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та працівників.

 

      Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу.

     Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі. Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи у тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей,організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

      Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках.

 Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

     Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення-згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

 

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

 

    Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного перебування дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:

 

- Створення безпечних умов для знаходження дітей в дошкільному закладі.

-Організація догляду за дітьми кваліфікованими працівниками з дотриманням вимог Санітарного регламенту.

- Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

- Навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.

- Робота з батьками з питань ПБ та БЖД.

    Особливий акцент в минулому навчальному році було зроблено на активізацію взаємозв’язку з батьківською громадою засобами інтернету. Аналіз роботи по даному питанню засвідчує,  що сучасність вимагає від педагогів ще більш активного використання Інтернет спілкування на сайті  дошкільного закладу, пошук нових ефективних форм роботи з родинами вихованців.

     Відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі протягом останнього року свідчить про те, що  кожен працівник  проявляє турботу по створенню безпечних умов для дітей як у приміщенні так і на прогулянкових майданчиках.

      Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Проводяться «Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: «Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими», « ОЮЖД».

 

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців:

 

     Станом на 09.06.2017р ДНЗ № 323 відвідують  325 дітей.

     Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснюється на підставі Закону України "Про дошкільну освіту", Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах від 17.04.2006 № 298/227 зі змінами від  26.02.2013  N 202/165, спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах».

     Згідно рішення сесії міської ради від 01.12.2016 року №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік" з 03 січня 2017 року вартість харчування становить:

           -  для дітей раннього віку не менше ніж 17 грн. 83 коп. на день (7 грн. 13 коп.  

               – бюджетні кошти (40%),10 грн. 70 коп. – батьківські кошти (60%)).

     - для дітей дошкільного віку не менше ніж 28 грн. 28 коп. на день (11 грн.

      31  коп. – бюджетні кошти (40%), 16 грн. 97 коп. – батьківські кошти (60%)).

   Харчування здійснювалося за примірним двотижневим сезонним меню, яке погоджено з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області. Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та нормального фізичного розвитку .

     В дошкільному навчальному закладі працює медична сестра з дієтичного харчування, яка безпосередньо займається питанням харчування дітей.

     Раціон харчування збалансований згідно потреб організму дитини в білках, вуглеводах, жирах, мінералах та вітамінах на добу.

     Приділяється увага дітям пільгових категорій: з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітям-чорнобильцям, дітям-інвалідам, дітям батьки яких учасниками АТО, дітям з груп ППР.

 

     ДНЗ відвідують – 11 дітей-чорнобильців, 3 дитини-інваліда, 14 сімей мають статус багатодітних, 12 дітей батьки, яких приймають участь в АТО, 4 дитини з малозабезпечених родин. Всі вони отримують пільгове харчування

    В літній період діти забезпечені свіжими овочами та соками, це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

     З боку завідувача та медичних працівників протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації

харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі, організації харчування дітей в групах.

   При приготуванні  страв, кухарі суворо дотримувалися меню, технології приготування їжі, нормативного об’єму страв.

    Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами та сертифікатами якості.

    З боку вихователів здійснювався постійний контроль за  культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Проте натуральні норми протягом року виконувались не в повному обсязі. Пов’язано це перш за все з цінами на продукти харчування.

 

Виконання Закону України «Про звернення громадян»

 

    На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи збереження реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкція з діловодства за зверненням громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, а саме - ведуться:

-        Журнал обліку особистого прийому громадян.

-        Журнал  реєстрації   пропозицій, заяв, скарг громадян

-    Встановлені « скриньки довіри»  для питань та пропозицій батьків

      по групах.

    У 2016 році в ДНЗ на особистому прийомі від громадян на розгляд отримано 164 звернення.

     Аналіз  письмових  та  усних  звернень  громадян  свідчить,  що найважливіші питання,  які турбують громадськість  –влаштування дітей в ДНЗ (109 звернень, з них 43 звернення протягом навчального року), питання праці та зарплати, працевлаштування ( 41 звернення), організація навчально – виховного процесу (3 звернення), питання щодо поліпшення матеріально – технічної бази закладу (6 звернень), питання надання архівних довідок (1 звернення), питання охорони здоров'я дітей (2 звернення).

     З січня по травень 2017 року надійшло 56 звернень.

     Порушені питання розглянуті, надані відповіді.

 

     Виходячи з аналізу діяльності дошкільного навчального закладу, роботу колективу в 2016-2017 навчальному році можна оцінити як задовільну.