Підручники для школи

Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №323 Дніпровської міської ради

   

Наказ про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання благодійних внесків

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА – САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 323

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Шолохова, 41, м. Дніпро, 49080, Е-mail: [email protected], ЄДРПОУ 34228441

 

НАКАЗ

 

05.10.2021                                          Дніпро                                          № 75-а/г-а

 

Про дотримання чинного законо­давства щодо отримання, вико­ристання та обліку благодійних (добровільних) внесків

 

          Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про запобігання корупції», Бюджетного кодексу України, Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 (зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 19.06.2019 № 65/46 «Про погодження проекту Меморандуму про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу комунального закладу освіти Дніпровської міської ради», наказу департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 10.09.2021 № 23 «Про дотримання чинного законо­давства щодо отримання, вико­ристання та обліку благодійних (добровільних) внесків», з метою запровадження колегіальної етики управлінської діяльності, забезпечення прозорості використання коштів у закладі освіти

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Забезпечити неухильне дотримання всіма учасниками освітнього процесу чинного законодавства України щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків (далі - благодійні внески) від юридичних та фізичних осіб - резидентів і нерезидентів.

2. Не допускати заміну благодійними внесками сплати за надання установами і закладами платних послуг за переліками, визначеними у встановленому порядку.

  1. Забезпечити ведення обліку товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, згідно з Порядком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт».

Термін: постійно

Відповідальні: заступник завідувача з господарської роботи

  1. Ознайомити зі змістом наказу працівників під особистий підпис (додаток 1), наказ розмістити на офіційному вебсайті закладу освіти, установи у розділі «Фінансова діяльність».

       5.Тримати на постійному контролі достовірність інформації про діяльність закладу освіти на сформованих відкритих й загальнодоступних ресурсах (офіційному вебсайті у розділі «Фінансова діяльність»):

  • кошторисів та фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих у звітному році коштів, у тому числі благодійної допомоги та коштів, які надійшли з інших джерел, не заборонених законодавством;
  • інформації про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості;
  • документів відкритого доступу за переліком, визначеним ст. 30 Закону України «Про освіту», не пізніше, ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них.

Відповідальні: директор

       6.Забезпечити систематичне оприлюднення та оновлення інформації (п. 5 цього наказу).

Відповідальні: діловод

      7.Сприяти здійсненню учасниками освітнього процесу громадського нагляду (контролю) за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти, залученням і використанням коштів закладу освіти, виконанням кошторису та/або бюджету закладу освіти.

Відповідальні: директор

       8.Забезпечити персональне звітування про свою роботу та виконання стратегії розвитку закладу освіти на загальних зборах (конференції) та забезпечити відкритий доступ до цієї інформації на офіційному вебсайті закладу.

Термін: щороку

Відповідальні: директор

      9.Забезпечити розміщення в закладі освіти та оприлюднення на офіційному вебсайті закладу інформації про час і місце проведення загальних зборів (п. 8 цього наказу).

Термін: не пізніше, ніж за один місяць до дня проведення

Відповідальні: директор

       10.Забезпечити інформування управління освіти департаменту про рішення загальних зборів (п. 8. цього наказу).

Термін: у п’ятиденний строк з дня їх проведення.

Відповідальні: директор

  1. Контроль виконанням наказу залишаю за собою.

 

   Директор                                        Тетяна ЖАРА