Підручники для школи

Амур-Нижньодніпровський район Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №323 комбінованого типу»

   

Звіт директора

            

 

 

                                    

 

Комунальний заклад

дошкільної освіти  (ясла – садок) комбінованого типу №323

Дніпровської міської ради

вул. Шолохова, 41, м. Дніпро, 49080

Е-mail: [email protected][email protected]

 

 

Річний звіт про діяльність комунального закладу

дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу № 323

Дніпровської міської ради

 

 1. Загальна характеристика

     Комунальний заклад  дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу № 323 Дніпровської міської ради (далі – КЗДО № 323 ДМР)  функціонує з 1987 року. Станом на 01.06.2021 р.  списковий  склад вихованців складає 265 дітей (70 з них – діти раннього віку). 

       Групові приміщення закладу забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням ін­тересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні при­міщення:

 • музична зала;
 • спортивна зала;
 • кабінет психолога, сенсорна кімната;
 • кабінет вчителів-логопедів, вчителів –дефектологів спеціалізованих груп;
 • комп’ютерний клас;
 • кімната – музей українського побуту;
 • медичний блок;
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;
 • сучасний ігровий та спортивний майданчик.
 1. Склад вихованців

     На даний час в закладі функціонує 13 груп раннього та дошкільного віку:

 • групи раннього віку (3-й рік життя) – 3
 • садові групи – 7 (1 інклюзивна)
 • спеціалізовані групи для дітей з порушенням психічного розвитку – 3

     Групи комплектуються за віковими ознаками. Відвідує заклад 265 дітей.

    Для зарахування (переведення) дітей з особливими  освітніми потребами до інклюзивної групи та спеціалізованих груп закладу освіти додатково подається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну  психолого – педагогічну оцінку розвитку дитини де вказано підставу для відвідування цих груп.

    Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем. Діти перебувають в закладі за наступним режимом роботи груп:  7.00 – 17.30.

 1. Кадрове забезпечення

         Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечу­ють 64 працівника: 39 з них педагогічні працівники, 25 осіб – обслуговуючий та технічний персонал.

  Освітній рівень педагогів:

 завідувач - вища педагогічна освіта

 вихователі – методисти -2 - вища педагогічна освіта

 музичні керівники – 1 - середня спеціальна освіта

                                     1 - вища педагогічна освіта

 вихователі – 24 з них : 11–  вища педагогічна освіта

                                        13 – середня спеціальна освіта

вчителі – логопеди – 3 - вища спеціальна освіта

вчителі -  дефектологи – 3 - вища спеціальна освіта

керівники гуртків – 2- вища спеціальна освіта

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного про­фесійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних мож­ливостей кожного.

Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу КЗДО № 323 ДМР відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

4.Нормативно-законодавча база:

у 2020-2021 н.р. організація освітньої діяльності здійснювалась відповідно до:

 • Законів України:
 •  
 •  
 • Указу Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015 «Про стратегію національно-потріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»,
 • Базового компоненту дошкільної освіти,
 • Концепції національно-потріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 р. № 641)»,
 • Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 р. № 305),
 • Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я  України від 24.03.2016 р. № 234),
 • Наказів  МОН України:

від 20.04.2015 р. № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»,

від 19.12.2017 р. № 1633 «Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»,

від 26.12.2017 р. № 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти»,

 • Листів МОН України:

від 06.06.2005 р. № 1/9-306 «Про організацію та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»,

від 16.03.2012 р. № 1/9-198 «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»,

від 18.09.2014 р. № 1/9-473 «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів»,

від 25.07.2016 р. № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах»,

від 02.09.2016 р. № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання у дошкільних навчальних закладах»,

від 02.09.2016 р. № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»,

від 11.10.2017 р. № 1/9-546 «Щодо організації взаємодії  закладів дошкільної освіти з батьками вихованців»,

від 19.04.2018 р. № 1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»,

від 14.02.2019 р. № 1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти»,

від 12.12.2019 р. № 1/9-766 «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками»,

від 22.06.2020 р. № 1/9-348 «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти»

від 25.06.2020 р. № 1/9-394 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої МОНУ для використання у закладах освіти у 2020-2021 н.р.»

від 30.07.2020 р. № 1/9-411  «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020-2021 н.р.»., інших нормативно-правових актів чинного законодавства.

Крім того, з метою належної організації освітнього процесу в умовах адаптивного карантину колектив керувався наступними документами:

 • Наказом МОН від 16.03.2020 р. «Про організаційні заходи для запобігання    поширенню корнавірусуCOVID-19»,
 • Листами МОН:

від 23.04.2020 р. № 1/9-219  «Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину»,

від 29.07.2020 р. № 1/9-406  «Про підготовку  закладів освіти до ноового навчального року та опалювального сезону в умовах адаптивного карантину»,

 • Постановою МОЗ від 21.05.2020 р. № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19)».

5.Забезпечення організації освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм

     Організація освітньої роботи в закладі дошкільної освіти здійснювалась відповідно до Законів України "Про освіту""Про дошкільну освіту"Базового компонента дошкільної освіти(нова редакція), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), листа МОН "Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період" від 16.03.2012 № 1/9-198, листа МОН України "Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах" від 02.09.2016 № 1/9-454, листа МОН України "Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах" від 02.09.2016 № 1/9-456, листа МОН України "Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах" від 25.07.2016 № 1/9-396, листа МОН України "Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців" від 25.07.2016 № 1/9-396,  листа МОН України "Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти" від 19.04.2018 № 1/9-249, листа МОН України "Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину" від 23.04.2020 № 1/9-219, листа МОН України "Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році" від 30.07.2020р. № 1/9-411, річного плану освітньої роботи закладу дошкільної освіти на 2020/2021 навчальний рік і літній оздоровчий період, в тому числі  і на період карантину по COVID – 19, (схвалено педагогічною радою, протокол № 1 від  02.09.2020) та інших нормативно-правових актів.

        Пріоритетним напрямком діяльності закладу було спрямування освітньої роботи на реалізацію завдань нової редакції  Базового компонента дошкільної освіти як Державного стандарту дошкільної освіти.

      Головною метою діяльності закладу дошкільної освіти було визначення своєрідності, унікальності періоду дошкільного дитинства, його особливої ролі в становленні особистості, створення умов для реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, розвиток творчих задатків, збереження здоров’я дошкільників, впровадження інноваційних педагогічних технологій. Освітній процес в умовах закладу дошкільної освіти, як цілісний процес взаємодії дорослих і дітей, носив особистісно-орієнтований характер та був спрямований  на досягнення соціально-значущих результатів – набуття життєвої компетентності, розвиток базових якостей особистості в різних видах діяльності.

        Реалізація інваріатного змісту дошкільної освіти здійснюється за  чинними освітніми програмами та навчально - методичними посібниками, а саме: освітня програма «Дитина в дошкільні роки» (наук.кер. Крутій К.Л.; ред.2016р.), елементи програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (авт. Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін., ред.2017р.),  програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»  (авт. кол. - Андрієтті О.О., Голубович О.П. та ін.); програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (наук.кер. Кононко О.Л.; нова редакція) та навчально-методичними посібниками, що рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в закладах освіти в поточному навчальному році.

       Зміст корекційної роботи визначався основними концептуальними положеннями Базового компонента дошкільної освіти та чинними корекційними програмами: програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» (авт.: Сак Т. В. та ін.); «Підготовка до школи дітей із затримкою психічного розвитку» (Шевченко С.Г.); програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення п’ятого року життя» ( авт. Рібцун Ю. В.); програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт.: Трофименко Л. І.), комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» (наук.кер. Скрипник Т.В.) інші методичні посібники  корекційно-розвивального навчання дітей із затримкою психічного розвитку та дітей з особливими освітніми потребами.

        Варіативна частина Базового компонента дошкільної освіти реалізовувалася за чинними  парціальними освітніми програмами: програма та методичні рекомендації «Англійська мова для дітей дошкільного віку» (авт.: Кулікова І. А.,Шкваріна Т. М.), програма для дітей від 3 до 7 років «Дитяча хореографія» (авт. Шевчук А.С.). через роботу гуртків з англійської мови, хореографії.

        В закладі дошкільної освіти працює комп’ютерний клас, де з дітьми старшого дошкільного віку проводяться ігрові заняття з комп’ютерної грамоти.

   Особливий акцент в плануванні та організації освітнього процесу було зроблено на диференціації, індивідуалізації освітньої роботи, щоб забезпечити умови для особистого зростання, продовжувати роботу з формування громадянсько – патріотичних рис особистості кожної дитини дошкільного віку.

  В закладі створено сучасне, комфортне і безпечне розвивальне середовище, яке сприяє розвитку базових якостей особистості в різних видах діяльності, набуттю життєвої компетентності кожною дитиною та успішному виконанню пріоритетних завдань освітнього плану роботи ЗДО на 2020-2021 н.р.

 Протягом навчального року особливу увагу було приділено формуванню морально-патріотичних рис особистості дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з природою та культурою рідного краю: навчали дітей помічати та любити оточуючу красу, орієнтуючи на морально-естетичне ставлення до неї, прищеплюючи загальнолюдські гуманні способи взаємодії з природним довкіллям та формуючи навички екологічно-доцільної поведінки.

В усіх вікових групах було оновлено та доповнено куточки природи цікавими практичними матеріалам, сучасними розвивальними іграми, добірками художніх творів: «Природничі цікавинки рідного краю», «Тварини та птахи України», «Заповідні місця Дніпропетровщини», «Червона книга України», «Уроки екології» та інші. Для ознайомлені дошкільників з заповідними місцями, різноманітними, мальовничими природними зонами Дніпропетровщини, було оновлено відео та фотоматеріали та проведено віртуальні відеоподорожі з використанням інтернетресурсів, мультимедійної техніки.

На допомогу вихователям підготовлено тематичні добірки: «Плекаймо рідну мову», «Обереги та символи українського народу». Змістовно та цікаво пройшов тиждень «Шануймо неньку Україну». В кімнаті-музеї українського побуту організовано театралізовану фольклорну розвагу «Різдвяний вертеп» в старших групах.      

      Велика увага приділялася  виконанню в повному обсязі мовного законодавства України в частині застосування державної мови в закладі. Посилилася робота з популяризації української мови серед дітей через участь в різноманітних навчально-виховних  та культурно-просвітницьких заходах. Слід  постійно працювати над підвищенням рівня володіння державною мовою педагогічними працівниками.

    Значних позитивних результатів досягнуто із питання формування у дошкільників комунікативної мовленнєвої компетентності. Цьому сприяло створене в усіх групах мовленнєве розвивальне середовище, активне використання різноманітних методик в навчанні дітей спілкуванню в колективі однолітків, уміння вести діалог, а за необхідності – звернутися до дорослого. З дітьми старшого дошкільного віку було продовжено роботу по формуванню навичок мовленнєвої взаємодії як необхідної складової самореалізації дитини.      

     В навчанні дітей раннього та молодшого дошкільного віку використовували багато ігор та вправ для розвитку дрібної моторики рук, в цих групах було оновлено куточки із сенсомоторного розвитку, зони для ігор з піском і водою, доповнено куточки ряження.

      Освітня робота з дітьми з ППР здійснювалася за розробленим єдиним для вчителів-дефектологів,  вчителів-логопедів, практичного психолога, вихователів і музичного керівника тематичним планом, з урахуванням психологічних особливостей дітей з ППР, їх індивідуальних особливостей і специфічних задач корекційно-розвивального навчання і виховання.

      Чітка взаємодія усіх фахівців, педагогічного колективу дошкільного навчального закладу та використання сучасних, ефективних форм роботи з дітьми з ППР дозволили всебічно підготувати дошкільників, які мають вади в розвитку, до навчання в школі.   

       Для надання освітніх, психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами було організовано роботу інклюзивної групи, в якій було створено інклюзивний освітній простір. Протягом навчального року  інклюзивне навчання дитини з ООП здійснювалося командою психолого-педагогічного супроводу із залученням батьків дитини до освітнього процесу.

     Оновлення змісту методичної роботи дало змогу створити інформаційний простір, де кожен педагог зміг самостійно набувати знань і навичок, які сприяли підвищенню його фахової майстерності та удосконаленню ІКТ  компетентності.

      Надавалась консультативна методична підтримка педагогів з метою підвищення інформаційної компетентності, було оновлено та доповнено електронний каталог

дидактичних та методичних матеріалів з використання ІКТ у роботі дошкільного закладу.

          В групах для дітей створено розвивальний простір, який включає куточки з сенсомоторного розвитку, різноманітні конструктори та будівельний матеріал, куточки усамітнення, релаксації, куточки для розгортання творчих, театралізованих та сюжетно-рольових ігор. Для підтримання пізнавальної активності, інтересу до навколишнього світу в цих групах обладнано та постійно доповнюються пошуково-дослідні куточки. Для індивідуальної роботи по завданню вчителя-логопеда в кожній спеціалізованій групі оновлено логопедичні куточки.

        Педагоги закладу взяли участь у Всеукраїнському занятті доброти: для дітей старшого дошкільного віку було проведено тематичне заняття «Про гуманне та відповідальне ставлення до тварин» з мультимедійною презентацією.

          Творчо та пізнавально пройшов Флешмоб «День без іграшок» - вільна гра дітей із замінниками іграшок (природний, покидьковий матеріал, плівка, фольга, крейда, стрічки тощо).

           Багато уваги було приділено питанню з  формуванню у дітей основ здорового способу життя, бажання бути активними, життєрадісними та вміння піклуватися про своє здоров’я;  закріплення знань з безпеки життєдіяльності, навчанню дітей правил безпечної поведінки в природі, в побуті, в іграх тощо.

        Адміністрація закладу дошкільної освіти протягом навчального року регулярно здійснювала внутрішній контроль і оцінювання якості організації освітнього процесу, виконання річного плану освітньої роботи та дієвість внутрішньої системи. Результати контролю узагальнювалися у відповідних наказах, довідках та картках контролю.

У цьому навчальному році озпочато роботу над новою обласною науково-методична проблемою: «Модель 4К у розвитку soft-skills навичок, як основа формування самоефективності дошкільника-майбутнього першокласника в освітньому просторі НУШ 2020-2023 рр.» ( І етап).

      Ефективність освітнього процесу забезпечувалася  впровадженням найбільш вдалих форм і методів організації освітнього процесу, доцільного поєднання і чергування різноманітних форм життєдіяльності дітей. Оновлення змісту освітньої роботи дало змогу педагогам  успішно використовувати інноваційні методики і освітні технології, щоб кожна дитина, в тому числі й діти з особливими потребами,  опановувала систему моральних цінностей.

     Вагому частку форм методичної роботи складали інтерактивні методи: тренінги, майстер-класи, дискусії,  ігрові заняття-практикуми, елементи  ділових ігор. Використання можливостей інтернету в сфері освітніх послуг дало можливість висвітлювати та вивчати інноваційні педагогічні технології, сучасні методичні форми і методи роботи з вихователями. Цікаво та результативно проходили педагогічні ради, семінари-практикуми та ін.

       В роботі з дітьми впроваджувалися інноваційні технологій – ТВРЗ, казкотерапії з використанням можливостей комп’ютерного класу.

      В роботі з дітьми з ППР використовували інноваційні методи: метод пісочної казкотерапії, що дозволило стабілізувати психоемоційний стан дітей, розвивати дрібну моторику, соціально зорієнтувати їх  та надати вміння примінити “пісочний” досвід в реальному житті; заняття з логоритміки, роботу з логічними блоками Дьєнеша, паличками Кюїзенера, методичним посібником Созонової та ін.

      Використання в роботі інноваційних педагогічних технологій, інтерактивних методів дозволило сформувати у дітей дошкільного віку активно-пізнавальне ставлення до навколишнього світу, навички самостійної пізнавальної діяльності.

    Аналіз роботи по даному питанню засвідчує,  що сучасність вимагає від педагогів ще більш активного використання Інтернет спілкування на сайті  дошкільного закладу, пошук нових ефективних форм роботи з родинами вихованців.

     В закладі освіти постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Забезпечення кадрами дошкільного закладу на теперішній час не є проблемою.

      Педагоги постійно підвищують свою професійну компетентність та збагачують запас знань шляхом самоосвіти, участі в вебінарах, онлайн конференціях, семінарах, активно використовуючи інтернет ресурси.

 В 2021 навчальному році було успішно атестовано педагогів:

 • присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст  першої категорії"  Манжос С.Г., вихователю-методисту;
 • присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст  другої категорії" Ткаченко О.Ю., практичному психологу;
 • присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст  другої категорії" Головенко Г.А., вихователю;
 • продовжено  на  п’ять років  строк  дії  раніше встановленого 11 тарифного розряду Вороніній Л.В., вихователю.

    В 2021 році  на базі Комунального закладу вищої освіти "Дніпровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної адміністрації пройшли курсову перепідготовку педагоги: Божук Є.І., Борисова В.В., Жара Т.М., Жежеленко Н.В., Приданцева Г.В., Редько Н.Г., Сидоренко О.П., Станілевич О.О., Стрижко А.В., Цибулько Л.С., Щербініна Н.В., Юрханова К.Г. (дистанційно).

    У 2021 році отримали базову вищу освіту за заочною формою навчання вихователі Бригіда С.Л., Кухаренко В.О., Ашкадьорова А.І.

    Здобувають педагогічну освіту помічники вихователів Гловацька О.А., Смалюк А.А., Павлюк К.І.

    Протягом 2020 – 2021 навчального року педагогічний колектив працював над такими  завданнями

ЗАВДАННЯ:

 1. Продовжувати формувати у дітей навички, орієнтовані на сталий розвиток, ефективні звички соціальної поведінки, економного споживання ресурсів та збереження природи.
 2. Поглибити роботу з формування у дошкільників ціннісного ставлення до народних традицій, звичаїв та культурних надбань українського народу.
 3. Активізувати роботу з використання методу наочного моделювання в системі корекційної роботи з дітьми з порушенням психічного розвитку.           

6. Управлінська діяльність директора

     Безпосереднє керівництво КЗДО № 323  ДМР здійснює директор Жара Т.М.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у до­шкільному закладі прийнято такі форми самоуправління:

 • батьківська рада КЗДО № 323 ДМР та батьківські ради груп;
 • профспілковий комітет;
 • педагогічна рада;
 • загальні збори батьків та членів трудового колективу ;
 • пожежно-технічна комісія.

Управлінські рішення та дії директора  КЗДО № 323  ДМР поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності ко­лективу виконання річних завдань:

 1. комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;
 2. організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчаль­но-виховному процесі;
 3. виконання парціальних програм для здійснення освітньої ді­яльності;
 4. складання бюджетного запиту на наступний рік;
 5. організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні.

    У 2020- 2021 н.р.  на особистому прийомі від громадян на розгляд отримано 51 звернення.

     Аналіз   звернень  громадян  свідчить,  що найважливіші питання,  які турбують громадськість  – влаштування дітей в заклад, питання праці та зарплати, працевлаштування , надання архівних довідок, роз’яснень, питання щодо поліпшення матеріально – технічної бази закладу. Порушені питання розглянуті, надані відповіді.

    Аналіз роботи закладу за навчальний рік показав, що обрані форми і методи, об’єднані зусилля колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення мети.

 1. Організація роботи із сім’ями вихованців

Одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу є взаємодія із сім’ями вихованців. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей.                                   Педагогічний колектив дошкільного закладу працював у тісній взаємодії з родинами вихованців: готували консультації, батьківські всеобучі, поради та рекомендації для батьків: " Садочок – простір, дружній до дитини", "Скоро до школи", "Поради батькам майбутніх першокласників", " Як підтримати здоровя дитини навесні", "Як робити так, щоб комп’ютер був корисним?", "Як показувати мультфільми правильно?", "Особистісний розвиток дитини в сім'ї", "Взимку граємо – про безпеку пам’ятаємо!".

Проводилися також розваги, свята, фотовиставки, виставки творчих дитячих робіт: "Дніпро – місто моєї мрії", "Нехай в країні спокій буде – сьогодні, завтра і завжди", "Козацькому роду нема переводу", "Різдво іде, добробут в кожен дім веде", "Як маленький Гарбузик шукав друзів", "Візерунки матінки Зими", " Серце зігріте любов’ю".                                         

Особливий акцент в минулому навчальному році було зроблено на активізацію  інтернет спілкування з родинами вихованців. Для забезпечення батьків оперативною інформацією про діяльність дошкільного закладу  сторінки сайту постійно оновлювалися, доповнювалися новинами, фоторепортажами.

Необхідно й надалі вдосконалювати роботу по забезпеченню якості та ефективності освітнього процесу, підвищення довіри батьківської громадськості до закладу освіти.

 1.  Соціальна активність дошкільного закладу

 Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію. З метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство у комунальному закладі дошкільної освіти створено сприятливі умови для дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей з інвалідністю, забезпечено безперешкодний доступ до груп дошкільного закладу.

 1. Організація харчування

     Харчування дітей в закладі здійснюється на підставі Закону України "Про дошкільну освіту", Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах від 17.04.2006 № 298/227 зі змінами від 26.02.2013  N 202/165, спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах».

     З 05.03.2018 харчування дітей  у  закладі освіти здійснюється на умовах аутсорсингу. Згідно Постанови  Кабінету  Міністрів України  від  02.02.2011 № 116 , укладено договір №323/С від 04.01.2021 р. "Про закупівлю послуг за публічні кошти" між директором департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та директором ТОВ "Контракт Продрезерв 5".   

   У 2020 – 2021 н.р. встановлена  обов'язкова  плата  за  харчування   дітей  в  групах  з  денним  перебуванням  для  батьків  або  осіб, які  їх  замінюють  на  рівні  41 % від  вартості  харчування  дитини     на  день  для  дітей  у  ясельних  групах  17,07 грн.  та  садових  групах  25,91 грн.

     В закладі безпосередньо займається питанням харчування дітей старша медична сестра.

     Раціон харчування збалансований згідно потреб організму дитини в білках, вуглеводах, жирах, мінералах та вітамінах на добу.

     Приділяється увага дітям пільгових категорій: з багатодітних сімей, дітям-чорнобильцям, дітям-інвалідам, дітям батьки яких учасниками АТО, дітям з спеціалізованих груп з порушенням психічного розвитку.

     Дошкільний заклад відвідують – 1 дитина-чорнобилець, 2 дитини-інваліди, 16 сімей мають статус багатодітних, 9 дітей батьки, яких приймають участь в АТО. Три спеціалізовані групи відвідує 35 дітей. Всі вони отримують пільгове харчування згідно чинного законодавства.

       З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування.

      Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами та сертифікатами якості.

    З боку вихователів здійснювався постійний контроль за  культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

 1. Створення належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти, система роботи щодо соціального захисту дитини

        В КЗДО № 323  ДМР створені всі умови для реалізації державних гарантій дітям різних соціальних категорій на отримання дошкільної освіти, здобуття якісної освіти на рівні, що відповідає їх здібностям та можливостям.

        Відповідно до законів України «Про освіту». «Про дошкільну освіту», що регламентують розвиток інклюзивного навчання в закладах освіти, згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» від 6 вересня 2018 року (№2541-\/ІІІ), та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство у комунальному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 207 Дніпровської міської ради створено сприятливі умови для дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей з інвалідністю, забезпечено безперешкодний доступ до груп дошкільного підрозділу закладу, а саме:

     1.   З метою дотримання вимог архітектурної доступності у

 КЗДО № 323 ДМР створене  безбар'єрне та безпечне середовище для всіх учасників освітнього процесу.

2. Сходи для організації безпечного переміщення дітей облаштовано поручнями.

  3.  З метою забезпечення безпроблемного пересування на візку по території      КЗДО №323 ДМР бордюри пішохідних шляхів на ділянці виконані згідно   рекомендації висоти 2,5 – 4 сантиметри.

4.  Створення інклюзивного освітнього простору: групи у КЗДО №323 ДМР  обладнані щодо покращення умов дітей з особливими потребами.

Упродовж 2020/2021 навчального року велика робота була проведена щодо соціального захисту дітей, правової освіти дошкільників, запобігання проявів жорстокого ставлення до дітей, приниження їх гідності.

В закладі ведеться певна робота по забезпеченню захисту дітей від будь яких форм насильства. За результатами щорічного анкетування фактів жорстокого поводження з дітьми не виявлено, не має ситуацій коли принижується людська гідність, булінг.

 1. Система роботи закладу щодо попередження травматизму

Діяльність адміністрації спрямо­вана на виховання в учасників освітнього процесу якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичай­ної ситуації; формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбе­реження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.                                    

  Є необхідна документація щодо організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. Ведеться систематична робота з дотримання правил техніки безпеки, створений куточок з безпеки життєдіяльності. Проблемним залишається питання підключення автоматичної пожежної сигналізації, з підключенням до пульту цілодобового спостереження.  Відповідно до Закону України «Про охорону праці», правил пожежної безпеки для закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом МОН від15.08.2016 № 971 та інших нормативних документів, заклад дошкільної освіти забезпечений первинними засобами пожежогасіння. Протипожежне обладнання (вогнегасники, пожежні рукава, пожежні крани) в достатній кількості та утримуються у справном робочому стані.

  Заклад освіти забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя. Ця робота ведеться в таких напрямках:

- Створення безпечних умов для знаходження дітей в закладі.

- Організація догляду за дітьми кваліфікованими працівниками з дотриманням вимог  Санітарного регламенту.

- Робота з колективом по охороні праці, пожежній безпеці, безпеки життєдіяльності.

- Освітня робота з дітьми з питань основ безпеки життєдіяльності.

- Робота з батьками з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності.

Щорічно здійснюється перевірка стану заземлення та опору ізоляції, на всіх сходах розташовані плани евакуації, пожежні виходи функціонують і знаходяться у належному стані. Зібрані необхідні нормативні та методичні матеріали з питань охорони праці та пожежної безпеки.

  Відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування у закладі освіти протягом останнього року свідчить про те, що  кожен працівник  проявляє турботу по створенню безпечних умов для дітей як у приміщенні так і на прогулянкових майданчиках.

   Регулярно вихователями проводиться з батьками інформаційна просвіта з попередження дитячого травматизму.

   Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Проводяться з дітьми «Тижні безпеки дитини», "Тижні безпеки дорожнього руху", тренінги з евакуації на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, заняття з використанням Інтернет ресурсів. Ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: «Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими».

 1. Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази

КЗДО № 323  ДМР є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозу­ванні, плануванні та цільовому використанні.

      Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згід­но з кошторисом, сформованим міською радою.

Загальна площа території закладу освіти складає 0,9395 га, а загальна площа будівлі становить 2859,6 м².

В приміщеннях, де знаходяться діти, підтримується комфортний температурний режим та постійний доступ чистого повітря.

Джерело штучного освітлення розділено рівномірно на всі приміщення, де знаходяться діти.

Адміністрацією дошкільного закладу регулярно надається в групу технічного нагляду департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради інформація про стан матеріально-технічної бази закладу, клопотання про виділення коштів на покращення матеріально-технічної бази.

      Приділяється значна увага стану інженерних мереж дошкільного закладу. Налагоджена взаємодія з ТОВ "Група "Капітал Строй" по проведенню аварійного ремонту інженерних мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання та електропостачання відповідно до умов договору укладеним Департаментом гуманітарної політики. Так протягом навчального року виконувалися часткові заміни труб каналізації, водопостачання, теплопостачання, установка сантехнічних виробів, прочистка каналізаційних труб, промивка трубопроводу опалення, відновлення освітлення на території згідно поданих заявок. Акти виконаних робіт передаються до відділу технічного нагляду ДМР.

     Інформація про придбання, виконані ремонти за бюджетні кошти постійно розміщуються на сайті дошкільного закладу у розділі "Фінансова діяльність" та інформаційному куточку.

   За рахунок бюджетних коштів для потреб закладу у 2020 році придбано:

-  З метою дотримання протиепідемічних заходів та Санітарного регламенту: рушники паперові – 12 упаковок, мило рідке – 260 л, пакети для сміття – 34 упаковки, дезінфікуючі засоби: «Люмакс – хлор» - 2кг, «Амілокс плюс» - 1 л,«Люмакс профі» - 44 л , підставки настінні для установки дезинфікаторів – 14 шт.

Виконано: дослідження якості води, освітлення, мікроклімату.

Придбано:

 • З метою дотримання протипожежних заходів: вогнегасники ВП-5 – 3 шт.,

пожежні рукава – 2 шт., протипожежні двері в електрощитовій

Виконано: технічний звіт з комплексної перевірки технічного стану електроустановок, заземлювачів та лінії електромереж, технічне обслуговування вогнегасників та пожежних рукавів.

Придбано: для озеленення території - дерева  (6 шт).

    Значна увага у розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

    Батьки, батьківська рада надають благодійну допомогу. Прийом благодійних внесків від фізичних осіб здійснюється на добровільній основі (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 № 1222 (із змінами) "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування") з обов'язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку, про що свідчать акти оприходування матеріальних цінностей в відділі централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради № 1 ( закладів освіти  Амур-Нижньодніпровського та Індустріального  районів).

  Протягом навчального року завдяки активній діяльності батьківської ради закладу та батьків, матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась, а саме:

ПРИДБАНО:

 • Комплекти постільної білизни – 60 шт.
 • Двері металеві вхідні
 • Системний комп'ютерний  блок
 • Водонагрівач проточної води в медичний блок
 • Водонагрівач в групу №5
 • Посуд для групи (чайники)
 • Столи дитячі в групу № 8 – 15 шт.
 • Лампи світлодіодні в групи та кабінети – 24 шт.
 • М’який інвентар –доріжки, спецодяг, гардини на коридор
 • Сантехнічні вироби  ( унітаз, змішувачі, крани, комплектуючі для установки)
 • Миючі та дезінфікуючі засоби, засоби гігієни
 • Безконтактні термометри – 3шт.
 • Захисні щітки для обличчя – 12 шт.
 • Для освітнього процесу: папір офісний, чорнила для принтера, методична література, комплекти демонстраційних плакатів
 • Господарчі товари (швабри, відра, господарчі рукавички, віники, мітли, тримачі для рушників, відра для сміття педальні)

ВИКОНАНО:

 • Ремонт тіньового навісу групи №5
 • Поточний ремонт ігрової кімнати групи №7,8, роздягальні групи №4, кабінету діловода
 • Підписку періодичних методичних видань
 • Щомісячну оплату послуг інтернету

   На  баланс  централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради № 1 (закладів освіти Амур-Нижньодніпровського та Індустріального районів) приймались матеріальні цінності від батьків, про що свідчать акти оприходування цих цінностей.

      За рахунок депутатських коштів відремонтовано спальню групи №10.

      Інформація    про   заходи   спрямовані   на   зміцнення матеріально технічної бази за благодійні кошти розміщуються кожні два місяці у інформаційному куточку для батьків та на сайті закладу в розділі "Фінансова діяльність".

       Розроблено план заходів щодо підготовки  закладу до нового навчального року.

       Підготовку до опалювального сезону виконано за рахунок міського бюджету: промивку системи опалення, ревізію запорної арматури,  дезінсекцію підвалу.

     Виконані заходи з протипожежної безпеки (за рахунок міського бюджету):

діагностування та випробування пожежних кран-комплектів (8 шт);

перезарядка та технічне обслуговування вогнегасників ( 29 шт.);

встановлення протипожежних дверей в електрощитовій.

    З метою дотримання санітарно-гігієнічних вимог та збереження здоров'я дітей за рахунок бюджетних коштів в центрі лабораторних досліджень виконані  дослідження піску на яйця гельмінтів, заміри освітлення та мікроклімату у групах, проб води на харчоблоці.

13.Узагальнені висновки щодо здобутків, труднощів, недоліків у роботі КЗДО № 323 ДМР,пріоритетні напрямки та завдання на новий навчальний рік

     Робота над методичними проблемами активізувала форми методичної підготовки кожного вихователя, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вихователів. Аналіз методичної роботи, проведеної протягом 2020/2021 н. р. показав, що у садочку створені належні умови для розкриття можливостей і здібностей педагогів, для освоєння ними, сучасних педагогічних технологій.

     Треба зазначити, що всі педагоги змогли адаптувати свою роботу до умов адаптивного карантину. Всі педагоги навчилисяпроводитионлайн заняття та консультації у батьківських вайбер-чатах, надавати необхідну інформацію  щодо захисту від коронавірусної  інфекції, активно займалися самоосвітньою діяльністю.

     Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених  упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню  професійної компетентності педагогів.

     Таким чином, аналіз роботи ДНЗ за навчальний рік показав, що обрані форми і методи, об’єднані зусилля колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення мети.      Річний план за минулий навчальний рік виконано в повному обсязі. Роботу педагогічного колективу за минулий навчальний рік оцінено як задовільну.

     Проте, поряд з досягненнями  в методичній роботі є і певні недоліки:

 

 • Проблемою залишається впровадження ІКТ в педагогічний процес. Інформатизація дошкільної освіти відкриває перед педагогами нові можливості для широкого впровадження у педагогічну практику сучасних методичних розробок, а відсоток педагогів, які володіють комп’ютером становить 40% !
 • Не всі педагоги на достатньому рівні володіють навичками організації дистанційної онлайн-роботи з сімями дітей, не вміють використовувати в роботі ресурси сучасних онлайн-платформ. 

      То ж, враховуючивищезазначене, ключовими пріоритетами змістового наповнення освітнього процесу та метою роботи КЗДО № 323  ДМР у новому 2021-2022 навчальному році стануть:

 • продовжувати формувати у дітей навички, орієнтовані на сталий розвиток, ефективні звички соціальної поведінки, економного споживання ресурсів та збереження природи;
 • поглибити роботу з формування у дошкільників ціннісного ставлення до народних традицій, звичаїв та культурних надбань українського народу;
 • створення ситуації успіху через впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній роботі з дітьми з порушенням психічного розвитку;        
 • орієнтація на загальнолюдські та національні цінності.

-  створення належних умов для ефективної спільної діяльності дитини і дорослого шляхом не прямого, а опосередкованого навчання;

- сприяння використанню в освітньому процесі ігрових і проблемних ситуацій, інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій, проєктної діяльності,

- продовження роботи щодо створення універсального дизайну у закладі освіти як стратегії, спрямованої на те, щоб проектування і компоненти будь-якого середовища, виробів, комунікації, інформаційних технологій чи послуг були однаково доступні чи зрозумілі всім та відповідали вимогам спільного користування.