Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №323 комбінованого типу" Дніпровської міської ради

   

Звіт завідувача

            

 

 

                                        ЗВІТ

     Завідувача КЗО «ДНЗ (ясла - садок) № 323 КТ»

                     Дніпровської міської ради

                      Жарої  Тетяни Михайлівни

                                                       

                                                                                                    

 

19.06.2020р.

 

      Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю»

 

Мета:      Подальше утвердження відкритої і демократичної державно –

                 громадської системи управління навчальним закладом, поєднання

                 державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й

                 виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики

                 управлінської діяльності завідувача.

 

Завдання звітування:

Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

      Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 323 комбінованого типу Дніпровської міської ради розташований за адресою:

 м. Дніпро 49080, вул. Шолохова, 41, розрахований на 14 груп.

  Функціонує з 1987 р.

На 19.06.2020 працює 61працівника, 35 з них педагогічні працівники, 26 осіб – обслуговуючий та технічний персонал.

Освітній рівень педагогів:

 завідувач - вища педагогічна освіта

 вихователь – методист - вища педагогічна освіта

 музичні керівники – 1 - середня спеціальна освіта

                                          1 - вища педагогічна освіта

 вихователі – 22 з них : 8–  вища педагогічна освіта

                                        14 – середня спеціальна освіта

вчителі – логопеди – 3 - вища спеціальна освіта

вчителі -  дефектологи – 3 - вища спеціальна освіта

керівник гуртка – 2- вища спеціальна освіта

    На даний час в дошкільному закладі функціонує 13 груп раннього та дошкільного віку:

-    групи раннього віку (3-й рік життя) – 3

-    садові групи – 7 (1 інклюзивна)

-    спеціалізовані групи ППР – 3

     Групи комплектуються за віковими ознаками. Відвідує заклад 280 дітей дошкільного віку. Для зарахування (переведення) дітей з особливими  освітніми потребами до інклюзивної групи та спеціалізованих груп закладу освіти додатково подається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну  психолого – педагогічну оцінку розвитку дитини де вказано підставу для відвідування цих груп.

Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Діти в дошкільному навчальному закладі перебувають за наступним режимом роботи груп:   - 700 - 1730

        Площа земельної ділянки складає 0,9395 га. Вся територія та приміщення ДНЗ відповідають санітарно – гігієнічним нормам та знаходиться під охороною.

 

Організація методичної роботи та організація навчально – виховного процесу в ДНЗ здійснювалася :

 

Відповідно до ст. 22 Закону України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. № 2628-ІІІ (зі змінами), листа Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України "Щодо  особливостей організації  діяльності закладів дошкільної освіти  у 2019/2020 навчальному році" від  13.06.2019р. № 1/9-386, Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом МОН України від 16.06.2015р. № 641, листа Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України "Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах " від 25.07.2016 № 1/-396, листа Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України " Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах" від 02.09.2016 № 1/9-456, листа Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України " Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах" від 02.09.2016 № 1/9-454, листа Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України " Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей по ознайомленню дітей з народними традиціями, обрядами та святами" від 20.10.2016 № 1/9-561, листа Міністерства освіти та науки, України від11.10.2017 № 1/9-546 " Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців", за чинними програмами: "Дитина в дошкільні роки", програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт", частково використовували додаткові програми: "Українське дошкілля», «Я у Світі», та методичні посібники.

        Пріоритетним напрямком діяльності дошкільного закладу було спрямування освітньої роботи на реалізацію завдань Базового компонента дошкільної освіти як Державного стандарту дошкільної освіти.

       В дошкільному навчальному закладі створено комфортне і безпечне розвивальне середовище, яке сприяло успішному виконанню пріоритетних завдань освітньо-виховного плану ДНЗ у 2019-2020 навчальному році. Варіативна частина Базового компонента дошкільної освіти реалізовувалася через роботу гуртків з англійської мови, хореографії, основ комп'ютерної грамоти, ознайомлення дошкільників з грою в шахи.

 

       Нормативно-правовим підґрунтям роботи педагогічного колективу є:

- Конституція України,

- Закон України «Про освіту»,

- Закон України «Про дошкільну освіту»,

- Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної,   

   середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально - виховного процесу»,

- Закон України «Про охорону дитинства»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Закон України «Про охорону праці»,

- Кодекс цивільного захисту України,

- Закон України «Про дорожній рух»,

- Закон України «Про відпустки»,

- Закон України «Про мови»,

- Базовий компонент дошкільної освіти ( нова редакція )

- Комплексна освітня програма розвитку дитини дошкільного віку "Дитина в дошкільні роки»,

- Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3-х до 7 років "Віконечко"

- Програмно-методичний комплекс "Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення "

- Програмно-методичний комплекс "Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення"

- Базова програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»,

Методичний посібник "Соціальний розвиток дитини"

      - Методичний посібник "Підготовка до школи дітей із ППР"

      - А також, відповідно власного Статуту  та річного плану роботи.

      Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізовується парціальними освітніми програмами:

Програма з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3до 6 років "Про себе треба знати, про себе треба дбати"

Програма для дітей старшого дошкільного віку "Англійська мова для дітей дошкільного віку".

Програма та навчально-методичне забезпечення хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 років "Дитяча хореографія"

    Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

  Діяльність закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

   Особливий акцент в плануванні та організації освітнього процесу було зроблено на диференціації, індивідуалізації навчально-виховної роботи, щоб забезпечити умови для особистого зростання, продовжувати роботу з формування громадянсько – патріотичних рис особистості кожної дитини дошкільного віку.

    Протягом 2018 – 2019 навчального року педагогічний колектив ДНЗ працював над такими пріоритетними завданнями:

Формування духовно-моральних якостей, патріотичної свідомості вихованців у процесі ознайомлення з природою рідного краю як складової частини патріотичного виховання.

Поглибити роботу з формування навичок соціальної взаємодії у дітей дошкільного віку в ігровій діяльності.

Продовжити впровадження елементів інноваційних педагогічних технологій в корекційній роботі з дітьми, які мають проблеми у розвитку.

     Вихователі будували свою роботу з урахуванням поставлених на рік пріоритетних завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

      З огляду на актуальність проблеми патріотичного виховання, протягом навчального року особливу увагу було приділено зростанню патріотично

налаштованої  особистості: навчали любити батьків, рідну домівку, своє місто, свою

країну, поважати національні цінності, традиції та звичаї українського народу, толерантно ставитися до людей інших національностей. В усіх вікових групах було оновлено та доповнено цікавими практичними матеріалами національні куточки, в кімнаті-музеї українського побуту, де проводяться заняття з народознавства, фольклорні свята, міні-екскурсії, оформлено нові виставки української кераміки, петриківського розпису, народних іграшок, предметів ужитку. Всі діти, починаючи з раннього віку, навчаються елементам петриківського розпису, грають в народні ігри. В ознайомлені дошкільників з визначними місцями нашої Батьківщини, заповідними та природними зонами України було підготовлено відео та фотоматеріали для проведення віртуальних відеоподорожей з використанням інтернетресурсів, мультимедійної техніки.

       Педагогічний колектив дошкільного закладу працював у тісній взаємодії з родинами вихованців: готували консультації, батьківські всеобучі, поради та рекомендації для батьків: " Садочок – простір, дружній до дитини", "Скоро до школи", "Поради батькам майбутніх першокласників", " Як підтримати здоровя дитини навесні", "Як робити так, щоб комп’ютер був корисним?", "Як показувати мультфільми правильно?", "Особистісний розвиток дитини в сім'ї", "Взимку граємо – про безпеку пам’ятаємо!". Проводилися також розваги, свята, фотовиставки, виставки творчих дитячих робіт: "Дніпро – місто моєї мрії", "Нехай в країні спокій буде – сьогодні, завтра і завжди", "Козацькому роду нема переводу", "Різдво іде, добробут в кожен дім веде", "Як маленький Гарбузик шукав друзів", "Візерунки матінки Зими", " Серце зігріте любов'ю" , " Як кошенята маму шукали", " Весела Масляна", "Шевченкове слово і живе і живить!", Хай звучить веселий сміх, щоб гарний настрій був у всіх!".

      Велика увага приділялася  виконанню в повному обсязі мовного законодавства України в частині застосування державної мови в закладі. Посилилася робота з популяризації української мови серед дітей через участь в різноманітних навчально-виховних  та культурно-просвітницьких заходах. Слід  постійно працювати над підвищенням рівня володіння державною мовою педагогічними працівниками.

    Значних позитивних результатів досягнуто із питання формування у дошкільників комунікативної мовленнєвої компетентності. Цьому сприяло створене в усіх групах мовленнєве розвивальне середовище, активне використання різноманітних методик в навчанні дітей спілкуванню в колективі однолітків, уміння вести діалог, а за необхідності – звернутися до дорослого. З дітьми старшого дошкільного віку було продовжено роботу по формуванню навичок мовленнєвої взаємодії як необхідної складової самореалізації дитини.      

     В навчанні дітей раннього та молодшого дошкільного віку використовували багато ігор та вправ для розвитку дрібної моторики рук, в цих групах було оновлено куточки із сенсомоторного розвитку, зони для ігор з піском і водою, доповнено куточки ряження.

      Серед груп дітей раннього та дошкільного віку було проведено конкурс "Сніговик року", серед всіх груп конкурс на найбільш креативний підхід до оформлення та обладнання ігрових майданчиків.

Оновлення змісту методичної роботи дало змогу створити інформаційний простір, де кожен педагог зміг самостійно набувати знань і навичок, які сприяли підвищенню його фахової майстерності та удосконаленню ІКТ  компетентності.

      Надавалась консультативна методична підтримка педагогів з метою підвищення інформаційної компетентності, було оновлено та доповнено електронний каталог

дидактичних та методичних матеріалів з використання ІКТ у роботі дошкільного закладу. Особливий акцент в минулому навчальному році було зроблено на активізацію  інтернет спілкування з родинами вихованців. Для забезпечення батьків оперативною інформацією про діяльність дошкільного закладу  сторінки сайту постійно оновлювалися, доповнювалися новинами, фоторепортажами.

           Педагогами закладу будо розроблено рекомендації та проведено консультації щодо організації освітньої діяльності вдома, розпорядку дня, харчування дитини, збереження позитивного мікроклімату в родині, чітка взаємодія усих спеціалістів, педпгогів закладу та використання сучасних інформаційно-комунікаійних технологій, інтернет ресурсів в роботі з дітьми дозволили налагодити зворотній звязок з батьками дошкільників.

      Використання можливостей інтернету в сфері освітніх послуг в умовах карантину, дало змогу педагогам стати активними користувачами освітніх сайтів , освітніх порталів.

      Під час карантину вихователі працювали з батьками дистанційно. Надсилали заняття згідно розкладу дітей (аплікація, ліплення, малювання, грамота, математика та інше), розробляли пам`ятки та консультації для батьків.

      Головною метою корекційно-відновлювальної роботи в групах з дітьми з порушенням психічного розвитку було створення оптимальних умов для ампліфікації емоційно-вольового, пізнавального, фізичного, інтелектуального розвитку, позитивних якостей кожної дитини.

       В спеціалізованих групах для дітей з порушенням психічного розвитку створено єдиний корекційно-розвивальний простір, який включає куточки з сенсомоторного розвитку, різноманітні конструктори та будівельний матеріал, куточки усамітнення, релаксації, куточки для розгортання творчих, театралізованих та сюжетно-рольових ігор. Для підтримання пізнавальної активності, інтересу до навколишнього світу в цих групах обладнано та постійно доповнюються пошуково-дослідні куточки. Для індивідуальної роботи по завданню вчителя-логопеда в кожній спеціалізованій групі оновлено логопедичні куточки.

       Чітка взаємодія усіх фахівців, педагогічного колективу дошкільного навчального закладу та використання сучасних, ефективних форм роботи з дітьми з ППР дозволили всебічно підготувати дошкільників, які мають вади в розвитку, до навчання в школі.         

     

Вжиті завідувачем заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку.

       Для успішного формування готовності старших дошкільників до навчання в школі в освітній роботі використовувалися елементи програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт", що дозволило не тільки дати дітям необхідний об’єм знань, але й сформувати у них позитивну мотивацію до шкільного навчання.

     Згідно з річним планом роботи  педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-річних дітей, неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону.

  

    Вжиті завідувачем заходи щодо впровадження інноваційних  педагогічних технологій у навчальний процес.

 

  Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно – педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких – особистість дитини з її

потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом.

Вагому частку форм методичної роботи складали інтерактивні методи: тренінги, майстер-класи, дискусії,  ігрові заняття-практикуми, елементи  ділових ігор. Використання можливостей інтернету в сфері освітніх послуг дало можливість висвітлювати та вивчати інноваційні педагогічні технології, сучасні методичні форми і методи роботи з вихователями. Цікаво та результативно проходили педагогічні ради, семінари-практикуми та ін.

       В роботі з дітьми впроваджувалися інноваційні технологій – ТВРЗ, казкотерапії з використанням можливостей комп’ютерного класу.

      В роботі з дітьми з ППР використовували інноваційні методи: метод пісочної казкотерапії, що дозволило стабілізувати психоемоційний стан дітей, розвивати дрібну моторику, соціально зорієнтувати їх  та надати вміння примінити “пісочний”

досвід в реальному житті; заняття з логоритміки, роботу з логічними блоками Дьєнеша, паличками Кюїзенера, методичним посібником Созонової та ін.

      Використання в роботі інноваційних педагогічних технологій, інтерактивних методів дозволило сформувати у дітей дошкільного віку активно-пізнавальне ставлення до навколишнього світу, навички самостійної пізнавальної діяльності.

      Особливий акцент в минулому навчальному році було зроблено на активізацію взаємозв’язку з батьківською громадою засобами інтернету. Аналіз роботи по даному питанню засвідчує,  що сучасність вимагає від педагогів ще більш активного використання Інтернет спілкування на сайті  дошкільного закладу, пошук нових ефективних форм роботи з родинами вихованців.

   

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.

    Для розвитку та реалізації  творчих здібностей дошкільників у вільний від занять час в дошкільному закладі проводиться гурткова робота.

   Працює гурток англійської мови (за рахунок штатної посади) для дітей середніх, старших та спеціалізованих груп.

   Працює гурток хореографії (за рахунок штатної посади) для дітей середніх, старших груп.

     Працює гурток комп’ютерної грамотності для дітей старших груп.

    Дітей старшого дошкільного віку знайомили з грою в шахи.

  Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчально-виховного процесу.

    Розпорядником коштів є департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який щорічно розробляє та надає кошторис зі статтями витрат. Адміністрацією дошкільного закладу регулярно надається в групу технічного нагляду департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради інформація про стан матеріально-технічної бази закладу, клопотання про виділення коштів на покращення матеріально-технічної бази.

     Приділяється значна увага стану інженерних мереж дошкільного закладу. Налагоджена взаємодія з ТОВ "Група "Капітал Строй" по проведенню аварійного ремонту інженерних мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання та електропостачання відповідно до умов договору укладеним Департаментом гуманітарної політики. Так протягом навчального року виконувалися часткові заміни труб каналізації, водопостачання, теплопостачання, установка сантехнічних виробів, прочистка каналізаційних труб, промивка трубопроводу опалення, відновлення освітлення на території згідно поданих заявок. Акти виконаних робіт передаються до відділу технічного нагляду ДМР.

    Інформація про придбання, виконані ремонти за бюджетні кошти постійно розміщуються на сайті дошкільного закладу у розділі "Фінансова діяльність" та інформаційному куточку.

 

 

Залучення додаткових джерел фінансування.

 

    Значна увага у розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

    Батьки, батьківська рада надають благодійну допомогу. Прийом благодійних внесків від фізичних осіб здійснюється на добровільній основі (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 № 1222 (із змінами) "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування") з обов'язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку, про що свідчать акти оприходування матеріальних цінностей в відділі централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради № 1 ( закладів освіти  Амур-Нижньодніпровського та Індустріального  районів).

  Протягом навчального року завдяки активній діяльності батьківської ради закладу та батьків, матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась, а саме:

-  Виконано оновлення  інтер’єру музичної зали.

- Придбано меблі для дітей в групи (столи,  ліжка, ігрові меблі, шафи, диван ), іграшки.

-  Придбано м’який інвентар (доріжки, гардини, рушники, спецодяг, постільну білизну).

-  Виконано підписку періодичних методичних видань.

     - Виконано фарбування  ігрового обладнання на майданчиках.

     - Виконані поточні ремонтні роботи в групах.

     - Встановлено енергозберігаючі лампи на коридорах, підсобних приміщеннях,  

        кабінетах, групах.  

      Технічне обслуговування пожежних кран комплектів та вогнегасників виконано за рахунок міського бюджету.

    Щомісячно  на  баланс  централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради № 1 (закладів освіти Амур-Нижньодніпровського та Індустріального районів) приймались матеріальні цінності від батьків, про що свідчать акти оприходування цих цінностей.

      Інформація    про   заходи   спрямовані   на   зміцнення матеріально технічної бази за благодійні кошти розміщуються кожні два місяці у інформаційному куточку для батьків та на сайті дошкільного закладу в розділі "Фінансова діяльність".

        Розроблено план заходів щодо підготовки  ДНЗ до нового 2020 – 2021 навчального року та опалювального сезону, які включають в себе поточні   ремонти   груп,  кабінетів,  промивку системи опалення (за рахунок міського бюджету) , ревізію запорної арматури, вимірювання опору ізоляції і заземлення електромережі та устаткування, дезінсекцію підвалу.

   Будуть виконані заходи з протипожежної безпеки:

діагностування та випробування пожежних кран-комплектів (8 шт);

перезарядка та технічне обслуговування вогнегасників ( 19 шт.);

страхування добровільної пожежної дружини.

встановлення протипожежних дверей в електро щитовій.

    З метою дотримання санітарно-гігієнічних вимог та збереження здоров'я дітей за рахунок бюджетних коштів в центрі лабораторних досліджень будуть  виконані  дослідження піску на яйця гельмінтів, заміри освітлення та мікроклімату у групах, проб води на харчоблоці.

 

Вжиті заходи щодо забезпечення закладу освіти кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільністю їх розстановки.

 

     В закладі освіти постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Забезпечення кадрами дошкільного закладу на теперішній час не є проблемою.

    Педагоги постійно підвищують свою професійну компетентність та збагачують запас знань шляхом самоосвіти, участі в міських методичних об’єднаннях, творчих групах, школах передового досвіду. 

   В 2020 році атестацію пройшли: вихователь Новікова І.А. (на присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст ІІ категорії") вихователь Долгополова Г.О. (на відповідність раніше встановленому 11 тарифному  розряду та присвоєному педагогічному званню "вихователь-методист"), керівник гуртка Гущіна О.О. (на встановлення 11 тарифного розряду).

    Курсову перепідготовку успішно пройшли і захистили свої курсові роботи  педагоги: вихователі – Новікова І.А., Білокопитова Г.Б., Скоморох Т.М.

     Навчаються у вищих навчальних закладах за заочною формою навчання музичний керівник Акперова Є.Д.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців та працівників.

 

      Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу.

     Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі. Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи у тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей,організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

     На 2019 – 2020 навчальний рік медичний кабінет повністю забезпечений лікарськими засобами для невідкладної допомоги придбаними за рахунок міського бюджету.

      Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках.

 Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

     Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення-згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

 

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

 

    Згідно  Закону України «Про освіту»,  "Про дошкільну освіту", дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного перебування дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:

- Створення безпечних умов для знаходження дітей в дошкільному закладі.

-Організація догляду за дітьми кваліфікованими працівниками з дотриманням вимог Санітарного регламенту.

- Робота з колективом по охороні праці, пожежній безпеці, безпеки життєдіяльності дітей.

- Навчально-виховна робота з дітьми з питань основ безпеки життєдіяльності дітей.

- Робота з батьками з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності.

     Відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі протягом останнього року свідчить про те, що  кожен працівник  проявляє турботу по створенню безпечних умов для дітей як у приміщенні так і на прогулянкових майданчиках.

      Регулярно вихователями проводиться з батьками інформаційна просвіта з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Проводяться з дітьми «Тижні безпеки дитини», "Тижні безпеки дорожнього руху", тренінги з евакуації на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, заняття з використанням Інтернет ресурсів. Ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: «Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими».

 

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців:

 

     Станом на 19.06.2020р . дошкільний заклад відвідують  280 дітей.

     Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснюється на підставі

  Закону України "Про дошкільну освіту", Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах від 17.04.2006 № 298/227 зі змінами від 26.02.2013  N 202/165, спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах».

  Відповідно до листа департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 04.01.2019 № 9/3-2, установлена  обов'язкова  плата  за  харчування   дітей  в  групах  з  денним  перебуванням  для  батьків  або  осіб, які  їх  замінюють  на  рівні  41 % від  вартості  харчування  дитини     на  день  для  дітей  у  ясельних  групах  13,53 грн.  та  садових  групах  21,81 грн.

   З 05.03.2018 харчування дітей  у  дошкільному  навчальному  закладі здійснюється на умовах аутсорсингу. Згідно Постанови  Кабінету  Міністрів України  від  02.02.2011 № 116 «Про  затвердження  Порядку  надання  послуг  з  харчування  дітей  у дошкільних  навчальних,  учнів  у  загальноосвітніх  та  пофесійно-технічних  навчальних  закладах, операції  з  надання  яких  звільняються  від  обкладення  податком  на  додану  вартість» (зі  змінами)  укладено договір №323/С від 02.01.2020 р. "Про закупівлю послуг за публічні кошти" між директором департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та директором ТОВ "Контракт Продрезерв 5".   

  На адміністрацію закладу покладено функції контролю за наданням якісних послуг з організації харчування передбачених договором.

     З метою організації якісного повноцінного харчування дітей видані накази №72 від 03.09.2019 "Про  організацію харчування  дітей пільгових категорій", №72/2 від 03.09.2019 "Про організацію пільгового харчування новоприбувших дітей та дітей які набули пільги з 03.09.2019 року", №72/3 від 03.09.2019 "Про  організацію харчування  дітей на умовах аутсорсингу на 2019 – 2020 навчальний рік", які регулюють організацію харчування.

     В дошкільному навчальному закладі безпосередньо займається питанням харчування дітей старша медична сестра.

     Раціон харчування збалансований згідно потреб організму дитини в білках, вуглеводах, жирах, мінералах та вітамінах на добу.

     Приділяється увага дітям пільгових категорій: з багатодітних сімей, дітям-чорнобильцям, дітям-інвалідам, дітям батьки яких учасниками АТО, дітям з спеціалізованих груп з порушенням психічного розвитку.

     Дошкільний заклад відвідують – 4 дитини-чорнобильця, 4 дитини-інваліди, 19 сімей мають статус багатодітних, 8 дітей батьки, яких приймають участь в АТО.

Три спеціалізовані групи відвідує 38 дітей. Всі вони отримують пільгове харчування згідно чинного законодавства.

    В літній період діти забезпечені свіжими овочами та фруктами, це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

     З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі, організації харчування дітей в групах.

   При приготуванні  страв, кухарі ТОВ "Контракт Продрезерв 5" суворо дотримувалися меню, технології приготування їжі, нормативного об’єму страв.

    Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами та сертифікатами якості.

    З боку вихователів здійснювався постійний контроль за  культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

 

Виконання Закону України «Про звернення громадян»

 

    На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи збереження реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкція з діловодства за зверненням громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, а саме - ведуться:

Журнал обліку особистого прийому громадян.

Журнал  реєстрації   пропозицій, заяв, скарг громадян

-    Встановлені « скриньки довіри»  для питань та пропозицій батьків

      по групах.

    У 2019- 2020 навчальному   році  на особистому прийомі від громадян на розгляд отримано 38 звернень.

     Аналіз   звернень  громадян  свідчить,  що найважливіші питання,  які турбують громадськість  –влаштування дітей в ДНЗ , питання праці та зарплати, працевлаштування , надання архівних довідок, роз’яснень, питання щодо поліпшення матеріально – технічної бази закладу.

          Порушені питання розглянуті, надані відповіді.

        Виходячи з аналізу діяльності дошкільного навчального закладу, роботу колективу в 2019-2020 навчальному році можна оцінити як добру.