Підручники для школи

Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №323 Дніпровської міської ради

   

Навчальний процес

    Організація навчальновиховного процесу в дошкільному навчальному закладі  здійснюється відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту".

     

     Основа майбутньої особистості закладається в дошкільному віці. Важливого значення набуває визначення своєрідності, унікальності періоду дошкільного дитинства, реалізація кожною дитиною свого природного потенціалу. 

   

      Впроваджуючи в освітньо-виховний процес комплекну освітню програму "Дитина в дошкільні роки", педагогічний колектив нашого закладу створює таке розвивальне середовище, в якому діти вчаться орієнтуватися в нових умовах життя, знаходити своє місце серед інших, оволодівають практичними життєво-необхідними вміннями, мають змогу проявити свою індивідуальність, розкрити та розвинути свої інтереси. Велика увага приділяється організації ігрових зон, куточків за інтересами, дослідницьких куточків в кожній віковій групі, що сприяє розвитку пізнавальної активності, творчіх здібностей, формуванню життєвої компетентності.

    

      Фахівцями нашого дошкільного закладу розроблено систему корекційно-відновлювальної роботи з дітьми з порушенням психічного розвитку (ППР) з використанням іноваційних технологій: казкотерапія, логоритміка, пісочна терапія, методика Д'єнеша та Кюізенера.