Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №323 комбінованого типу" Дніпровської міської ради

   

Правила прийому. Умови доступності

 

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами:

 

      Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» для забезпечення успішної соціалізації, всебічного розвитку життєвокомпетентної особистості, виховання та підготовки до навчання в школі дітей, в тому числі і дітей з порушенням психологічного розвитку в дошкільному закладі створено всі умови. Держава надає пільги на харчування в дошкільному закладі: дітей, батьки яких є учасниками АТО, дітей з ППР та дітей з малозабезпечених родин -  100 %, дітей з багатодітних родин – 50 %.  
       Всі входи до дошкільного навчального закладу доступні для дітей з обмеженими фізичними можливостями.

 

Правила прийому до закладу освіти:

 

  Згідно з пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

- медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

- свідоцтва про народження.

  Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу  в спеціалізовані групи з порушенням психологічного розвитку: 

- додатково подається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого - педагогічну оцінку розвитку дитини.

 

 

ВИТЯГ З ПОЛОЖЕННЯ

про порядок набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладів міста Дніпро

(затверджено Розпорядження міського голови

15.02.2016 № 60-р)

1.2.  Загальноміська електронна реєстрація дітей до вступу в ДНЗ для дітей із загальним розвитком здійснюється з метою:

-      забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у ДНЗ;

-      забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

-     забезпечення публічного доступу до інформації про ДНЗ;

-     запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей до ДНЗ;

-      спрощення процедури обліку дітей, що потребують місць у ДНЗ.

 

2. Порядок внесення відомостей про дітей, які відвідуватимуть ДНЗ:

2.1.Наявність у Реєстрі інформації про дітей, які відвідуватимуть ДНЗ, є        обов’язковою умовою зарахування дітей до ДНЗ.

2.2.Подавати заявку можна лише в один ДНЗ.

2.3.Внесенню   до   Реєстру   підлягає   така   інформація  про   дітей,   які   відвідуватимуть ДНЗ:

 

2.3.1.Про дитину:

-       прізвище, ім’я, по батькові;

-       дата народження;

-       адреса проживання;

-       серія та номер свідоцтва про народження;

-       інформація про пільгову категорію (за наявності);

-       ДНЗ, який має відвідувати дитина.

 

2.3.2.Про батьків:

-  прізвище, ім’я, по батькові батька або матері, чи осіб, що їх   замінюють;

-  адреса проживання;

-  контактні дані (телефон, електронна адреса).

 

2.4.Внесення інформації про дітей до загального міського електронного реєстру дітей до вступу у ДНЗ здійснюється на сайті «Електронна реєстрація до дошкільних навчальних закладів» reg.isio.org батьками або особами, які їх замінюють, чи реєстратором або відповідальною особою у ДНЗ (за зверненням батьків), що заповнює заявку в присутності заявника за встановленою формою. Після успішної реєстрації дія кожної заявки встановлюється автоматично статус "Заявку зареєстровано" та присвоюється реєстраційний номер.

 

3.Порядок прийому дітей до ДНЗ

  3.1. Прийом дітей до ДНЗ здійснюється завідувачем відповідно до списків, сформованих базою даних, упродовж періоду комплектації груп раннього та молодшого віку (серпень) поточного року та протягом року - для інших вікових груп у відповідний ДНЗУ випадку недоукомплектування груп завідувач ДНЗ здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих базою даних.

   3.7. Першочергово до ДНЗ зараховуються:

-     діти пільгових категорій, передбачених чинним законодавством;

-   діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування у ДНЗ;

-   діти, які перебувають під опікою чи у прийомних сім’ях;

-   діти одиноких батьків (виключно вдів, вдівців);

-   діти працівників ДНЗ у разі виходу на роботу;

-   діти із сімей, які прибули з території Автономної Республіки Крим, м.Севастополь та південно-східних регіонів України.

 

Заявник особисто надає документи, які підтверджують наявність пільг, дані вносяться в картку електронного обліку.